Disclaimer


CAF en haar medewerkers geven naar eer en geweten goede adviezen en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, voortvloeiend uit deze adviezen
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen, plantversterkers, meststoffen en bodemverbeteraars veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

De informatie zoals vermeld op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, de CAF kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiende uit deze informatie wegens eventuele missende informatie of onvolkomenheden.