Over ons


Kenniscentrum fruitteelt, kennis delen & advies geven
De Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) is een zelfstandig voorlichtingsorgaan en kenniscentrum. Wij verzamelen en delen kennis op het gebied van gewasbescherming, bodem-en bladanalyses, bemesting, plantversterking en teelttechniek. Voor zowel groot-, steen- als kleinfruit.

Wij informeren en adviseren fruittelers, ook over relevante wet-en regelgeving en adviseren over bovenwettelijke residuen en markteisen. Door gebruik van een groot aantal weerstations kunnen wij ziektemodellen koppelen aan actuele weergrafieken. Hierdoor kunnen wij actief helpen bij preventie.

Actuele, relevante en snelle informatie
Voor fruittelers is anticiperen op de actualiteit van het grootste belang. Wij voorzien daarom in actuele, relevante, snelle en uitgebreide informatie daar waar nodig. Ons gewaardeerde actuele fruitteeltinformatie- en adviessysteem met een hoge frequentie, is dan ook de standaard in de fruitteeltsector.

Als partner dicht bij de fruittelers staan
Wij bieden rechtstreeks of via de voorlichters van coöperaties informatie, kennisoverdracht en advies.
Individueel maatwerkadvies en bedrijfsbezoek zijn mogelijk. Hierbij stellen wij ons altijd onafhankelijk op en richten ons op uw belang als fruitteler.
Onze regionale veldwerkbijeenkomsten zijn altijd goed bezocht en wij presenteren daar de nieuwste inzichten op basis van eigen kennis opbouw en onderzoek.