Algemene informatie licenties


De CAF organiseert verspreid over het gehele jaar verlengingsbijeenkomsten voor uw gewasbescherming en KBA licentie. Afhankelijk van het type licentie dat u in uw bezit heeft dient u meerdere specifieke bijeenkomsten te volgen binnen een periode van 5 jaar. Welke licentie u nodig heeft is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Via onderstaande links vindt u een overzicht van de te volgen bijeenkomsten en aanvullende informatie per type licentie.

Licentie uitvoeren gewasbescherming

Licentie bedrijfsvoeren gewasbescherming

Licentie knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf

Voor meer informatie kunt u kijken bij bureau erkenningen