Onderzoek


Professioneel uitgevoerde GEP- en demoproeven
De CAF is uw partner in de fruitteelt voor het professioneel uitvoeren van gewasbescherming-, bemesting- en biostimulantenonderzoek.
Voor het testen en vergelijken van producten in de Nederlandse fruitteelt bent u, met de jarenlange ervaring in het uitvoeren van proeven, bij de CAF aan het juiste adres.

Met behulp van onze proefveld-dwarsstroomspuit staan wij dichtbij de teler praktijk qua spuittechniek. Zo kunnen uw producten optimaal getest worden onder vergelijkbare omstandigheden als bij een teler.
Sinds kort zijn wij ook in staat om met onze nieuwe dwarsstroomspuit, met deelbare spuitmast, proeven uit te voeren in het kleinfruit onder de kapconstructie.

Naast de proeven met spuitmiddelen voeren wij ook proeven uit met bodemtoepassingen, zowel meststoffen als bodemverbeteraars.

Veelal worden proeven uitgevoerd in participatievorm, waarbij producten van meerdere partijen in één proef getest worden. Het uitvoeren van exclusieve proeven behoort echter ook tot de mogelijkheden.

Tevens werken wij samen met Cultus Crop Research. Vanuit die samenwerking kunnen wij ook GEP-proeven uitvoeren voor nog niet toegelaten middelen, als onderdeel van het op te bouwen toelatingsdossier. In afwachting van de definitieve Europese wet biostimulanten, kunnen wij u wel melden dat wij ook voor de toekomstige toelating van biostimulanten gecertificeerd zijn om de effectiviteitsproeven, ter onderbouwing van het toelatingsdossier, uit te voeren.


CAF proefveldspuit grootfruit


CAF proefveldspuit kleinfruit