Projecten


De CAF, uw partner in fruitteelt gerelateerde projecten
De CAF is partner in meerdere projecten binnen de fruitteelt. Deze projecten varieren van telerniveau tot grootschalige projecten in samenwerking met ketenpartijen en overheden. De CAF ziet de interesse en het belang van projecten binnen de sector toenemen. Projecten vormen de basis voor innovatie binnen de fruitteeltsector, in het bijzonder als het gaat om het verduurzamen van de teelt. de CAF ziet haar rol en belang in dergelijke projecten en staat open voor participatie in voor de fruitteeltsector interessante projecten.

Onderstaand vindt u een overzicht van reeds lopende projecten, klik op het logo van een project voor meer informatie.


Proeftuin Randwijk

In 2017 is de CAF een samenwerking aangegaan met Fruitconsult, de NFO en Wageningen University & Research om Proeftuin Randwijk terug op de kaart te zetten.

Forward Farming Fruit

Forward Farming Fruit is een kennisplatform rond duurzame fruitteelt, bedoeld om de dialoog tussen het bedrijfsleven, de fruittelers en belangenpartijen te versterken.

Fysium appel

Fysium is een merknaam van 1-MCP dat in Nederland is toegelaten als koelcel behandeling op appels. De CAF verzorgt de vruchtanalyses van de met Fysium behandelde partijen voor de CropSolutions partners.

Fysium peer

Sinds 2022 is Fysium, naast appels, ook toegelaten op peer. CAF is betrokken geweest bij het toelatingsonderzoek. Voor de CropSolutions partners verzorgd CAF de vruchtanalyses en bijbehorende advisering met betrekking tot het behandelen van peren.

Telen in grondwaterbeschermingsgebieden (AFGEROND)

Fruittelers in grondwaterbeschermingsgebieden hebben een smaller gewasbeschermingsmiddelen pakket in vergelijking tot andere telers. De CAF neemt deel aan een project waarbij gekeken wordt naar oplossingen/mogelijkheden voor deze telers.

Natuur inclusief Betuws boeren

Boeren in de Betuwe starten dit jaar met het toe- en inpassen van natuurinclusieve maatregelen op hun bedrijf. Vierentwintig ondernemers, afkomstig uit onder andere de fruitteelt, starten hiermee met CAF als één van de adviespartijen