projecten | Natuur inclusief Betuws boeren

Natuur inclusief Betuws boeren


Betuwse boeren aan de slag met natuurinclusieve landbouw
Boeren in de Betuwe starten dit jaar met het toe- en inpassen van natuurinclusieve maatregelen op hun bedrijf. Vierentwintig ondernemers, afkomstig uit de fruitteelt, akkerbouw, melkveehouderij en boomteelt gaan in de praktijk leren wat de natuur op, rond en onder het bedrijf te bieden heeft voor een duurzame landbouw en veilige voedselproductie.

In een lerend netwerk met boeren, adviseurs, onderzoekers gaan ze het komend jaar verder experimenteren met de toegepaste en nieuwe vergroeningsmaatregelen. Agrarische Natuurvereniging Lingestreek en de Coöperatieve Betuwse Fruitmotor zijn de initiatiefnemers van dit project met de titel 'Natuurinclusief Betuws Boeren'. Dit project sluit perfect aan op het voorgaande project, waarin deelnemers hagen en bloemrijke akkerranden hebben gerealiseerd op hun bedrijven met als doel meer biodiversiteit en een mooier landschap te creëren.

Deze aanwezige biodiversiteit willen de deelnemers in dit nieuwe driejarige project beter leren in te passen binnen hun teelten op hun bedrijven. Door zich verder te verdiepen in de maatregelen en mogelijkheden binnen de verschillende teelten.
Deze inspanning zal leiden tot een mooier landschap, minder belasting van het milieu en een duurzame voedselproductie. Daarnaast kunnen deze deelnemers aan hun collega's en afnemers laten zien wat hiervoor nodig is.

De ondernemers gaan per sector met 1 of 2 maatregelen aan de slag op hun het bedrijf. Een deelnemer werkt bijvoorbeeld aan het verhogen van de organische stof in de bodem, wat leidt tot een betere benutting van de mineralen en zorgt voor dat de bodem het water beter vasthoudt. Een andere maatregelen is het zaaien van bloemenstroken tussen fruitbomen. De resultaten van alle maatregelen zullen vervolgens beoordeeld worden en waar nodig bijgestuurd worden om tot een optimaal resultaat te komen. Adviseurs van de Centrale Adviesdienst Fruitteelt, Compas-Agro en ANV Lingestreek werken mee in het project.

Klik hier voor de leaflet met de leerervaringen uit 2021