projecten | Telen in grondwaterbeschermingsgebieden (AFGEROND)

Telen in grondwaterbeschermingsgebieden (AFGEROND)


In 2015 is het CLM in samenwerking met CAF, Fruitconsult, Vitens en betrokken fruittelers een project gestart omtrent het telen van fruit in grondwaterbeschermingsgebieden. Telers in deze gebieden lopen tegen enkele beperkingen aan met betrekking tot het pakket gewasbeschermingsmiddelen dat zij mogen gebruiken. Om het grondwater te beschermen zijn enkele middelen niet toegestaan in deze gebieden. Het gevolg is dat telers voor sommige ziekten en plagen slechts een zeer smal middelenpakket overhouden. Dit veroorzaakt risico's met betrekking tot resistentie en creƫert moeilijkheden in de bestrijding van sommige ziekten en plagen.

Doelstelling
Het doel van het project is om gezamenlijk te kijken naar mogelijke oplossingen voor de bekende belemmeringen. Hiervoor zijn enkele demoproeven uitgevoerd met onder andere reststroomproducten van Vitens. Deze reststromen (fulvinezuur en FerrEau ijzer) zijn al enkele jaren beproefd in CAF proeven, waarbij gekeken is naar het effect ter versterking van de gewasbescherming. Tevens is er gekeken naar de effecten als zijnde meststof. De resultaten zijn tot op heden veelbelovend.
Een andere strategie is het zoeken naar mogelijke vormen van compensatie voor de betrokken telers. Hierbij gaat het vooral om commercieel interessante stappen en imago verbetering.