projecten | Forward Farming Fruit

Forward Farming Fruit


In 2018 is in samenwerkingsverband van Bayer Cropscience, the Greenery, Zachtfruit Schalkwijk en CAF het project Forward Farming Fruit gestart. Forward Farming Fruit is een kennisplatform rond het verduurzamen van de fruitteelt, met als doel het versterken van de dialoog tussen het bedrijfsleven, de telers en belangenpartijen.

De vier samenwerkende partijen willen zich met dit project richten op:
- het genereren van kennis over duurzame oplossingen in de fruitteelt en deze kennis demonstreren;
- het bevorderen van de implementatie van nieuwe, innovatieve en duurzame teelttechnieken binnen
de sector en
- het verkleinen van de kloof tussen producenten en consumenten door educatie over duurzame teelt
en dialoog over de verduurzaming van de landbouw om daarmee de kloof tussen stad en ommeland
te verkleinen.

Demonstratie proeven
Binnen het project zal ook een nadruk liggen op het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de impact op het milieu. Met betrekking tot de impact op het milieu zal met name gekeken worden naar methoden om deze impact tot het minimum te beperken. Zo komen er bijvoorbeeld proeven waarbij gekeken wordt naar het gewasbeschermingsmiddelen afbrekende effect van meerdere compost soorten. Dit is slechts een voorbeeld van de demo's die op het zachtfruitbedrijf van de familie van Garderen uitgevoerd zullen worden. Andere demo's zullen betrekking hebben op het toepassen van biologische bestrijdingsmethoden en het behouden en stimuleren van bestuivende insecten.


Bezoekerscentrum
Een belangrijk doel van Forward Farming Fruit is de exposure van de opgedane kennis en demo's richting zowel fruittelers, als belangenpartijen in de vorm van afzet of politieke partijen. Op de Forward Farm wordt een kas gebouwd met een teelt- en bezoekersgedeelte. De kas wordt een innovatie, onderzoek en educatie centrum voor de fruitteelt en daarmee ideaal voor het samenbrengen van telers en belangenpartijen, maar ook zeker consumenten.
De kas wordt ingericht in de vorm van een belevingscentrum.
Het voordeel van de kas is dat er bijna het jaarrond een teelt aanwezig is en daarom interessant om te bezoeken.