Centrale Adviesdienst Fruitteelt


Kenniscentrum fruitteelt, kennis delen & advies geven
De Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) is een zelfstandig voorlichtingsorgaan en kenniscentrum. Wij verzamelen en delen kennis op het gebied van gewasbescherming, bodem-en bladanalyses, bemesting en teelttechniek. Voor zowel groot-, steen- als kleinfruit.

Wij informeren en adviseren fruittelers met betrekking tot gewasbescherming, bemesting en teelt. Daarnaast kunnen wij u ook informeren over relevante wet-en regelgeving en adviseren over bovenwettelijke residuen en markteisen. Door gebruik van een groot aantal weerstations kunnen wij ziektemodellen koppelen aan actuele weergrafieken. Hierdoor kunnen wij actief helpen bij de preventie van ziekten en plagen.